Escola de turisme del Baix Penedès

Servei d'inserció laboral

Servei d'inserció laboral
Assessorar a les empreses i realitzar l'acompanyament dels alumnes amb més dificultats d'inserció en el moment de la contractació garanteix l'èxit de la inserció.

Inserció de Persones amb discapacitat:
- Informem sobre els avantatges de la contractació de persones amb discapacitat: productius, socials i econòmics (Bonificació de les quotes de la seguretat social, subvencions a la contractació indefinida, subvencions per l'adaptació de llocs de treball..
- Assessorem en el compliment de la Llei d'integració social dels minusvàlids. LLISMI que obliga a les empreses de més de 50 treballadors a reservar un 2% dels llocs de treball a persones amb discapacitat o complir alguna de les mesures alternatives.
- Acompanyament en la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental.

CONTRACTAR PERSONES AMB DIFICULTATS D'INSERCIÓ APORTA BENEFICIS PRODUCTIUS, SOCIALS I ECONÒMICS A LES EMPRESES I EL TERRITORI.

Si esteu interessats en participar en les pràctiques, fer una oferta de treball o rebre assessorament sobre la contractació de persones amb discapacitat podeu fer servir el formulari contacte d'aquesta pàgina.