Escola de turisme del Baix Penedès

Procés d'admissió

La sol·licitud d’admissió s’inicia amb el lliurament de l’imprès de preinscripció a partir del mes de setembre, presencialment o via web.

En funció dels cursos que es vagin iniciant s’anirà convocant a les persones interessades i que compleixin els requisits de cada curs.

El responsable del programa mantindrà una entrevista amb la persona interessada a fi de valorar-ne la idoneïtat i el grau de motivació per inscriure’s al curs sol·licitat.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula:

  • Fotocòpia del DNI / NIE
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Targeta de l’atur
  • 2 fotografies mida carnet