Escola de turisme del Baix Penedès

La Fundació

Fundació Privada Santa Teresa

La Fundació Santa Teresa del Vendrell treballa des de fa més de trenta anys a les comarques de Tarragona i té com a missió “normalitzar les relacions laborals i socials de les persones amb dificultats d’inserció laboral i social, garantit la seva participació activa, per millorar la seva qualitat de vida”.

Amb gestió professionalitzada, oferim serveis de qualitat, en col·laboració amb tot tipus d’entitats, empreses i administracions. Busquem sempre l’aportació de valor mutu i la generació de solucions sinèrgiques. Actualment, oferim serveis assistencials, residencials, d’esport i lleure, formatius i laborals... a més de tres-centes persones amb dificultats d’inserció.

L’any 2005 vam iniciar el projecte de l’Escola de Turisme, creant sinèrgies entre totes les parts implicades, amb la voluntat comuna d’oferir noves possibilitats formatives i laborals a les persones de la comarca del Baix Penedès.

La tasca desenvolupada per la Fundació Santa Teresa, en el camp de la formació, ha estat molt important des de l’any 1993, tant per la quantitat de persones ateses com per la qualitat de la formació i pels resultats d’inserció laboral.

Actualment, tots els serveis de la Fundació, inclosos els de formació, estan certificats segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

Podeu visitar la web de La Fundació: www.ventall.org