Escola de turisme del Baix Penedès

L´Escola

L’Escola de Turisme del Baix Penedès va ser posada en funcionament l’any 2005, amb l’objectiu de proporcionar una formació de qualitat centrada en la persona, que facilités respostes a les necessitats de la societat i del territori. La finalitat d’aquest model és oferir als alumnes una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se al món laboral en el termini d’un any o bé incorporar-se a la formació reglada.

Aquest projecte és fruit de l’esforç compartit entre la Fundació Santa Teresa del Vendrell, el Consorci Universitari del Baix Penedès, els diferents ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, amb el suport del sector empresarial de la zona. Gràcies a aquesta col·laboració i a la implicació dels diferents agents del territori, disposem d’un model d’ensenyament integrador, innovador i de qualitat.

L’Escola disposa d’un sistema integrat de gestió i està certificada segons les normes de qualitat de l'ISO 9001, els aspectes ambientals de l'ISO 14001 i la prevenció de riscos laborals segons OHSAS 18001.

Impulsem la participació activa dels estudiants, mitjançant la cultura del diàleg, la responsabilitat i l'interès per la transformació social, que fa possible el creixement personal i professional tant dels alumnes com dels diferents grups d’interès.

La formació que s’ofereix en especialitats turístiques passa pel lligam entre l’escola i l’empresa, la teoria i la pràctica, per tal que puguin ser assumibles les demandes del sector amb el dinamisme que requereix.